Tại sao gõ kiến ồn

Cho đến nay, tôi đã quan sát được có hai loài chim gõ kiến ở bìa rừng nơi tôi sống. Đó là gõ kiến vàng lớn (Chrysocolaptes guttacristatus), và một loài thứ hai nhỏ hơn. Cả hai loài đều rất ồn ào.

Built with Hugo ❤️ Eths & Flaticon